Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. Detta API är den senaste versionen av SL Realtidsinformation 3 som lanserats december, 2016.

Vissa ändringar har gjorts i svarsstrukturen för att få den mer enhetlig mellan tunnelbaneavgångar och övriga trafikslag, samt att man har påbörjat hämtning av all tunnelbaneinformation från samma källa som övriga trafikslagsavgångar. Detta medför att man kommer att kunna få ut lika mycket information om en tunnelbaneavgång som för övriga.

Övergången till den nya trafikkällan för tunnelbaneavgångar sker i flera steg. De gröna och blå tunnelbanelinjerna har övergått till att hämta data på samma sätt som för övriga trafikslag. Röd linje återstår och det finns ännu ingen färdig tidplan för när övergången sker, men i dagsläget är en rimlig gissning att det kan ske under 2017.

API-nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor. Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Notera: För att få Guld-nivå krävs att man skriver en utförlig beskrivning av projektet på Trafiklab. Projekt som saknar beskrivning kommer att nekas Guld-nivå.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 10 000 30
Silver 500 000 60
Silver + 1 500 000 60
Guld Efter behov
Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, använd uppgraderingsknappen vid din nyckel.